Милен Велчев и Тодор Николов изнесоха публична лекция в БСУ

Милен Велчев, депутат и зам.-председател на Комисията по бюджет и финанси към Народното събрание, и Тодор Николов, изпълнителен директор на Агенцията за приватизация, изнесоха публична лекция в БСУ на тема „Световната икономическа криза. Антикризисни мерки”.

Глобалните аспекти на кризата, отражението й у нас, прогнозните оценки за развитието й бяха част от темите, които дискутираха участниците в срещата.

Според Милен Велчев светът от 20 години не е преживявал икономическа криза и сега, по класическото определение на това понятие, има всички предпоставки това да се случи. Периодите на икономически бум са следвани от периоди на икономическа криза и колкото по-голям е бумът, толкова по-дълбока е кризата след това. „А България е вече е част от Европейския съюз и от света и каквото и да правим, кризата няма как да ни отмине. Не можем да се изключим и да се изолираме, а само да преценим как да смекчим удара”, каза още Велчев.

В дискусията, която премина при изключителен интерес от страна на студентите, бяха зададени въпроси за приемането на страната ни в Европейския валутен механизъм, за сключване от българското правителство на предпазно споразумение с МВФ, за стабилността на валутния борд. До каква степен може да се реализира приватизация на държавни и общински дружества в условията на криза и как да се привличат големи инвестиции чрез концесии - питаха още студентите .

„Защо е важно да влезем в Европейския валутен механизъм (ERM II)”, отговори на въпрос Милен Велчев. „С това ние даваме два много важни сигнала за всички инвеститори по света: първият е, че искаме да влезем в Еврозоната при същия валутен курс, вторият е ново ниво на защита от страна на Европейската централна банка”.

В заключение финансовите експерти прогнозираха, че световната икономика ще се оживи в резултат на мерките, предприети от лидерите на Г-20. "Това, което може да се каже, е, че ще бъдем относително по-добре и по-стабилни от останалите страни в региона” допълниха още те, базирайки се на прогнозния икономически растеж на България за настоящата година .