Министър Сергей Игнатов посети БСУ

SI„Университетската идея е особен свят на свобода. Пожелавам ви да я утвърждавате и Бургаският свободен университет да продължи да бъде лидер в системата на висшето образование” - каза министърът на образованието, науката и младежта Сергей Игнатов в БСУ. Посещението на проф. Игнатов е първо по рода си в университета и се осъществи по покана на Ректора проф. д-р Васил Янков. По време на срещата с академичното ръководство бяха обсъдени промените в Закона за висшето образование и  Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България.SI

Впечатлен от модерната материална база и многообразието от реализирани научноизследователски проекти и академични дейности, министър Игнатов предложи на БСУ да стане домакин на национална кръгла маса по въпросите на мениджмънта в управлението на висшето образование. Като гост на форума министърът ще покани г-жа Андрула Василиу, еврокомисар по образование, култура, мнозоезичие и младеж. Още повече, че новата стратегия на ЕС „Европа 2020“ работи за активизиране и модернизиране на висшето образование, поставя ясно определени цели за  приобщаващ и устойчив растеж в системата на университетите.

Ректорът на БСУ проф. д-р Васил Янков изрази готовност националният форум в БСУ да се организира в чест на 20-годишнината от създаването на университета. От своя страна министър Игнатов прие поканата на ръководството да присъства на тържественото връчване на дипломите на 23 май 2011 година, което е едно от централните събития в празничната юбилейна програма и съвпада с удостояването на акад. Антон Дончев с почетното звание „Доктор хонорис кауза на БСУ”.

Министър Игнатов се разписа в почетната книга на университета.