Министърът на държавната администрация и административната реформа изпрати благодарствено писмо до ректора на БСУ проф. д-р Петко Чобанов

В официалното си писмо министър Николай Василев изразява огромното си задоволство от успешно приключилите два етапа от обучението на служители от държавната администрация за цяла Югоизточна България

Над 100 държавни служители се обучаваха в продължение на 5 месеца в една от трите специализации по избор: “Управление на администрацията”, “Организация на административната дейност и процеси”, “Европейска административна практика”. Учебният план и учебните програми на специализациите са в съответствие с Европейската система за натрупване и трансфер на кредити и са адаптирани към потребностите на административното управление на национално равнище. Обучението се извърши от екип преподаватели на БСУ.

Обществената поръчка беше спечелена от Бургаския свободен университет в открита тръжна процедура, проведена от Министерството на държавната администрация и административната реформа, и възложена на БСУ чрез договор, подписан от министъра Николай Василев.

Обучението завърши с издаване на сертификат за завършена специализация