Министърът на държавната администрация и административната реформа Николай Василев посети БСУ

Ректорът на БСУ проф. д-р Петко Чобанов прие министъра на държавната администрация и административната реформа Николай Василев. Визитата в университета е първа по рода си за министър Василев, който е в Бургас за откриването на информационни дни в областта на Оперативната програма на Европейския съюз „Административен капацитет”, организирани от Министерството на държавната администрация и административната реформа.

По време на официалната среща, на която присъства и зам.-ректорът по учебната дейност проф. д-р Васил Янков, бяха обсъдени резултатите от специализираните курсове, които провежда университетът за служителите от държавната администрация за цяла Югоизточна България. Специализациите са: “Управление на администрацията”, “Организация на административната дейност и процеси”, “Европейска административна практика”.

Съвместната дейност между БСУ и Министерството на държавната администрация и административната реформа продължава вече трета година. Тя стартира през 2006 година, когато БСУ спечели открита тръжна процедура за обучение на служителите от държавната администрация за цяла Югоизточна България, проведена от Министерството на държавната администрация и административната реформа.

Министър Василев даде изключително висока оценка на специализираните курсове с държавните служители, провеждани от БСУ, и изрази надежда, че съвместната дейност в тази област ще продължи и занапред.