Министърът на образованието и науката акад. Николай Денков в БСУ

Министърът на образованието и науката акад. Николай Денков в БСУ

На срещата присъстваха президентът на БСУ проф. д-р Петко Чобанов, ректорът проф. д-р Милен Балтов и проф. д.п.н. Галя Христозова, член на Управителния съвет на Съвета на ректорите и досегашен ректор на университета. Министър Денков се информира за образователните програми и качеството на обучението, както и за научноизследователската и международната дейност в университета.

Бяха обсъдени проблемите в системата на висшето образование, нарастващата потребност от все по-квалифицирани кадри, провокирана от високите темпове на научното и технологично развитие. Министър Денков подчерта необходимостта от осигуряване на възможности за равнопоставеност на студенти и преподаватели от държавните и частните университети, равен достъп на студентите до стипендии, осигуряване на субсидии за развиване на научноизследователска дейност за преподавателите.

Посещението на министър Денков е първо по рода си в Бургаския свободен университет.

„За мен е чест да се запозная с дейността и успехите на университета. Пожелавам още много успехи в образованието и науката“ – написа в почетната книга министърът.

Президентът на БСУ проф. д-р Петко Чобанов връчи на акад. Николай Денков почетния знак на университета.  

 

 

 

Посещение на Министър
DSC_1872 1.jpg
DSC_1885.JPG
DSC_1860.JPG