Министърът на образованието и науката Меглена Кунева посети БСУ

Министърът на образованието и науката Меглена Кунева посети БСУ

Проф. д-р Петко Чобанов, президент на БСУ, запозна министър Кунева с проблемите на частните висши училища. Засилване ролята на държавата при постигане съответствие на випускниците с дългосрочните потребности на практиката, финансиране на висшето образование на принципа на равнопоставеност на висшите училища, равен достъп на студентите до обучение, социални услуги и социално подпомагане  бяха част от дискутираните теми.

В срещата участваха още директорът на Дирекция „Висше образование“ към МОН Мария Фъртунова, ректорът на БСУ проф. дпн Галя Христозова и зам.-ректорът доц. д-р Евелина Динева.