Министърът на образованието, младежта и науката акад. Стефан Воденичаров посети БСУ

Minister MOMN

„Удивен съм  и се прекланям пред Вашите постижения! Вие, уважаеми колеги, сте прекрасен пример за бъдещето на висшето образование в България”- каза министърът на образованието, младежта и науката акад. Стефан Воденичаров на среща с академичното ръководство на Бургаския свободен университет. Нашата страна, добави още акад. Воденичаров, може да бъде прекрасен и успешен център за обучение в областта на висшето образование в международен мащаб, но само тогава, когато условията и потенциалът станат толкова привлекателни, колкото сте Вие. В скоро време, според министър Воденичаров, предстоят визити и подписване на договори за сътрудничество във висшето образование с Виетнам, Казахстан, срещи с министъра на образованието на Турция. България трябва да има ясна национална политика за висше образование, да излезе на външния пазар с определена обща стратегия и точно определени правила, каза още акад. Воденичаров.Minister MOMN

БСУ е първият университет, който министърът посещава в своя мандат. Той се придружаваше от акад. Никола Съботинов, член на настоятетелството на БАН, кмета на Община Бургас Димитър Николов, парламентарния секретар Д. Маноилов, зам.-кмета Йорданка Ананиева, зам.-областния управител доц. д-р Севдалина Тороманова, началника на Регионалния инспекторат инж. Виолета Илиева.

 Minister MOMNРекторът на БСУ проф. Васил Янков запозна министъра със становището на академичното ръководство относно създаване на единна държавна политика във висшето образование, липсата на контрол по отношение на частните висши училища. Проф. Янков информира също и за предстоящото решение на Висшия административен съд за изравняване възможностите на студентите от държавните и частните висши училища за получаване на стипендии от държавния бюджет – решение на Комисията за защита от дискриминация, което е изцяло в полза на студентите от частните висши училища. Ректорът подчерта още доброто сътрудничеството между университета и БАН, перспективите за по-нататъшна съвместна работа в рамките на създадения Академичен център в Бургас.Minister MOMN

В знак на уважение и с пожелание за бъдеща съвместна дейност проф. Янков удостои министър Воденичаров и члена на настоятелството на БАН акад. Съботинов с юбилейния плакет „20 години БСУ”.

Акад. Воденичаров от своя страна удостои проф. Янков с почетния знак  на Министерството на образованието, младежта и науката за особени заслуги и по-нататъшна успешна дейност като Ректор на Бургаския свободен университет, един от най-успешните и авторитетни университети в България.

Министър Воденичаров се разписа в почетната книга на Бургаския свободен университет.