Министърът на правосъдието Диана Ковачева ще посети БСУ

Студентите от специалност „Право” ще се срещнат с министъра на правосъдието Диана Ковачева и зам.- министъра Пламен Георгиев, отговарящ за Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”. На срещата ще бъдат обсъдени възможностите и перспективите за професионалната реализация на бъдещите юристи, работата на правораздавателните институции, европейските перспективи пред българското законодателство.

Срещата ще се състои на 3 май 2012 година, четвъртък, от 16 часа в зала 208 на БСУ.