Министърът на външните работи г-н Кристиан Вигенин ще посети БСУ

дискусия с г-н Кристиан Вигенин в БСУ