БСУ постави началото на конференции за Мултидисциплинарни иновации

БСУ постави началото на конференции за Мултидисциплинарни иновации

В периода 7-8 юни 2024 г. Бургаският свободен университет се превърна в център на иновации и дискусии, посветени на социалните промени.

Международната научна конференция "Мултидисциплинарни иновации за социални промени: Образователни трансформации и предприемачество" събра над 130 учени, представители на бизнеса и неправителствения сектор от България и чужбина. Събитието бе не само старт на нова поредица конференции, но и мощен импулс за обмен на идеи, търсене на решения и очертаване на бъдещето на образованието и предприемачеството в контекста на съвременните социални нужди.

Сред официалните гости на конференцията присъстваха проф. д.н. Мария Нейкова, областен управител на Област Бургас и декан Центъра по юридически науки към БСУ, Станимир Апостолов, зам.-кмет на Община Бургас, проф. д-р Севдалина Турманова, зам.-ректор на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, Петя Петрова, началник на Регионално управление по образование – Бургас, проф. д.ф.н. Румяна Стоилова, председател на Българска социологическа асоциация, проф. Хайко Шрадер, от Университет Ото-фон-Герике в Магдебург, Германия, Ивайло Иванов, генерален директор на държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, Витка Вълчева, ръководител на Търговско-индустриална камара Бургас, Явор Жеков, член на Управителния съвет на Българска стопанска камара и Марина Дичева, координатор на Регионалния център за социална икономика в Югоизточна България

В приветсктвието си към участниците ректорът на Бургаския свободен университет, проф. д-р Милен Балтов, акцентира върху продължението с това събитие на делото на Акцията по КОСТ на програма Хоризонт 2020 «Mulridisciplinary Innovation for Social Change”, продължила в периода от м. октомври 2019 г. до м. април 2024 г. и обединила усилията на изследователи и практици от над 40 държави. В рамките на тази акция две от събитията през 2021 г. се проведоха именно в БСУ, а основни акценти и постижения бяха свързани с подходите за социални иновации и социално предприемачество, обществените промени и трансформации, касаещи висшето образование, създаването на социални лаборатории за иновации и четириъгълника образование-бизнес-власт- общество. Той припомни и постиженията на БСУ в голяма степен закрепени чрез подписаното преди година с министъра на труда и социалната политика споразумение за сътрудничество в областта на социалната икономика. В заключение проф. Балтов «отвори» темата за създаване на Група на заинтересованите страни по темата (Special Interest Group) и за следващите издания на конференцията, които ще продължат в различни държави и с представители от организациите от Групата на заинтересованите страни.

Поздравителни адреси към участниците бяха отправени освен от проф. д.н. Мария Нейкова и от г-жа Петя Петрова, и от зам.-министъра на труда и социалната политика г-жа Наталия Ефремова, както и от проф. д-р Меглена Темелкова, ректор на Висшето училище по телекомуникации и пощи и председател на Съвета на ректорите на висшите училища в Република България. Предхождащо и паралелно с конференцията се проведе и международна седмица по програма Еразъм+, която събра 34 участници от 11 страни. Младите хора имаха възможност да се запознаят с дейността на БСУ и да обменят идеи с колеги от различни култури.

 

 

DSC_2938.JPG
DSC_2958.JPG
DSC_2911.JPG
DSC_2929.JPG
DSC_2920.JPG
DSC_2964.JPG
DSC_2918.JPG
DSC_2938.JPG
DSC_2928.JPG
DSC_2912.JPG
1000015416.jpg
1000015335.jpg
IMG_20240607_142603.jpg
1000015330.jpg
1000015328.jpg