На 04-05.12.2003 г. в БСУ се проведе научна конференция на Центъра по хуманитарни науки "Хуманитарното знание - традиционни опори и актуалност"

На 04-05.12.2003 г. в БСУ се проведе научна конференция на Центъра по хуманитарни науки "Хуманитарното знание - традиционни опори и актуалност"