На 16-17 октомври 2003 г. се проведе научна конференция "Съвременни технологии - 03" на Центъра по информатика, технически и природни науки.

На 16-17 октомври 2003 г. се проведе научна конференция "Съвременни технологии - 03" на Центъра по информатика, технически и природни науки.