На 18 септември БСУ навърши 18 години

БСУ е вече пълнолетен

Ръководството на БСУ поздравява всички свои настоящи и бивши студенти, преподаватели и служители с 18 – годишнината на университета. В деня на своето пълнолетие БСУ може да се похвали с високото качество на обучение, с прекрасната си сграда, с международните си контакти, с десетките проекти, по които работи. И най-вече с хилядите си успешно завършили и реализирали се студенти и с тези, които сега прекрачват прага му.

Честит празник!