На 20.06.2003 г. извънредният и пълномощен посланик на Република Беларус г-н Александър Петров посети Бургаски свободен университет.

На 20.06.2003 г. Извънредният и Пълномощен Посланик на Република Беларус г-н Александър Петров посети Бургаски свободен университет. Той се срещна с ръководството на университета и проведе разговори за съществуващите контакти между БСУ и Беларуския държавен икономически университет в гр. Минск. Обсъдени бяха възможностите за разширяване на взаимоотношенията и насърчаване на сътрудничеството между образователните институции в двете държави. Г-н Петров бе придружаван от д.ю.н.инж. Атанас Попов, Почетен консул на Република Беларус в Бургас. На срещата присъства и зам. областният управител на Бургаска област г-н Георги Георгиев.