На 21.11.2003 г. в БСУ се проведе среща – разговор по проблемите на реализацията и развитието на младите специалисти в областта на електротехниката и електрониката.

На 21.11.2003 г. в БСУ се проведе среща – разговор по проблемите на реализацията и развитието на младите специалисти в областта на електротехниката и електрониката. Срещата бе организирана от Териториалната организация на НТС(Научно – технически съюзи) в БСУ със съдействието на проф. д-р инж. Д. Юдов – декан на ЦИТПН, член на ръководството на Съюз по електротехника, електроника и съобщения (СЕЕС) към НТС. Гост бе доц.д-р инж. Иван Василев. Присъстваха проф. д-р инж. Христов, член на централното ръководство, инж. Манол Ранков – секретар на Териториалната организация, д-р инж. Камен Сейменлийски – председател на секция “Е и Е” към БСУ, доц. д-р инж. Донка Христова – председател на секция “Химия” в БTУ “Ас. Златаров”, преподаватели и студенти от ЦИТПН на БСУ. Бяха обсъдени: възможностите за развитие на младите специалисти, както и проблемите, които трябва решава ръководството на СЕЕС в новите производствени условия; необходимостта от промени в образованието, с цел подготовката на по-добри специалисти; съществуващата липса на млади хабилитирани преподаватели в областта и мерките за подпомагане на желаещите да се развиват в тази насока и др.