На 23 ноември – първи рунд на студентски дискусионен клуб "Дебати"

На 23 ноември 2009 г. от 17 часа в зала 214 ще стартира работата на студентски дискусионен клуб "Дебати". Ще бъде разяснена идеята за неговото функциониране, структура, дейности. Който е пропуснал да заяви желание за участие в клуба, може да го направи на тази първа среща. Могат да се включат всички студенти на БСУ – независимо от форма на обучение, курс, степен.

Участието е без такса.

За контакти: debati@bfu.bg