Начало на учебните занятия на І курс, задочно обучение

Учебните занятия на І курс - задочно обучение, ще започнат по специалности както следва:  

Център по юридически науки
Спец. Право 15.09.2011 г. от 8 часа в зала 110
Спец. Публична администрация 17.09.2011 г. от 11 часа в зала 212
Център по икономически и управленски науки
Спец. Финанси 17.09.2011 г. от 9 часа в зала 207
Спец. Счетоводство и контрол 17.09.2011 г. от 9 часа в зала 207
Спец. Маркетинг 17.09.2011 г. от 9 часа в зала 207
Спец. Бизнес администрация 17.09.2011 г. от 9 часа в зала 207
Център по информатика и технически науки
Спец. Информатика и компютърни науки 17.09.2011 г. от 13 часа в зала 29
Спец. Компютърни системи и технологии 17.09.2011 г. от 13 часа в зала 219
Спец. Комуникация и електронизация за
възобновяеми енергийни източници
17.09.2011 г. от 13 часа в зала 219
Център по хуманитарни науки
Спец. Връзки с обществеността 19.09.2011 г. от 14 часа в зала 318
Спец. Журналистика 19.09.2011 г. от 14 часа в зала 318
Спец. Социални дейности и консултиране 21.09.2011 г. от 8 часа в зала 219

 Подробният график по дни и часове е публикуван в сайта, меню Електронни услуги.

Входът в Електронни услуги става с ЕГН и факултетен номер. 

Справка за факултетния си номер и разпределението по групи можете да направите тук.