Начало на учебните занятия за първокурсниците

Начало на учебните занятия за първокурсниците

Учебните занятия за първокурсниците, редовна форма на обучение, започват на 2 октомври 2017 г.
Учебните занятия за първокурсниците, задочна форма на обучение, са планирани по центрове както следва:
•    ЦЮН     23 септември 2017 г.
•    ЦИУН    26 септември 2017 г.
•    ЦИТН    25 септември 2017 г.
•    ЦХН        2 октомври   2017 г.