Над 120 учители се обучаваха в БСУ

Над 120 учители се обучаваха в БСУ

На 3 юни 2021, от 14.00 до 18.00 ч. в Бургаския свободен университет се проведе събитие за разпространение на резултатите по проект „Преподаватели с дигитални умения за качествено и приобщаващо образование / Digital Skilled Teachers Acting for Higher and Inclusive Education (TEACHERS  AHEAD )“ № 2018-1-IT02-KA201-048186 по програма „Еразъм+“ 2 „Сътрудничество за иновации и обмяна на добри практики – стратегически партньорства в областта на училищното образование”. Координатор на проекта е I.P.S. Instituto Professional Albe Steiner, гр. Торино, Италия. Проектът е с продължителност 36 месеца и включва 10 партньори - училища, образователни институции  и университети от Италия, Великобритания, Франция, България и Испания. Целта на събитието бе да се запознаят участниците с дейностите и постиженията по проекта, както и да се включат в еднодневното обучение по темата „Приложение на метода „Обърната класна стая (flipped class)“ чрез използване на дигитални ресурси и интерактивни приложения за учене“, организирано от българските партньори по проекта БСУ и ПГРЕ „Георги С. Раковски“, гр. Бургас. В обучението присъствено се включиха повече от 120 учители, директори на училища и служители, работещи в сферата на образованието от Бургас, Ямбол, Сливен, Айтос, Поморие, Карнобат и др.

Събитието откри ректорът на БСУ проф. д.п.н. Галя Христозова, която сподели с колегите си най-актуалните постижения на университета в обучението на учители.

Пред участниците беше представено изпълнението на дейностите по проекта и реализирането на  крайния продукт, разработен от БСУ, а именно: разработване на курс за смесено обучение, предназначен за учители за използване на ИКТ инструменти при разработването на дигитални учебни материали, базирани на подхода „обърната класна стая“ (Flipped-classroom) в  технологично богата образователна среда.

Разработеният курс се състои от три модула, насочени към развиване на умения и компетенции на учителите за използване на ИКТ инструменти при прилагане на подхода „обърната класна стая“, както за дистанционно, така и за конвенционално обучение „лице в лице“ - целта е да се усъвършенстват  дигиталните педагогически умения на учителите чрез интегриране на дигиталните технологии в процеса на обучение. Материалите за курса са разработени чрез инструментите на Система за управление на обучението (СУО) LMS, използвани за целите на проекта.

Проектът има за цел разработване на образователни ресурси на базата на колаборативно обучение и критично мислене, чрез използване и обмен на добри практики за използване на ICT и отворени образователни ресурси(OER) и доразвива създадената професионална мрежа на учителите от България, Италия, Испания, Франция и Великобритания, участващи в проекта.

На участниците в събитието бяха направени презентации, свързани с подхода „обърната класна стая”, “Н5Р” - технология за създаване, използване и споделяне на интерактивно съдържание и видео, както и начини за разработване на обучителни видеа и тяхното приложение в обучението.

 Участниците имаха възможност да се включат активно в дейностите за интерактивно обучение, които предлагат  тези приложения, както и да се убедят в предимствата в използването на информационните технологии за въвеждането на иновативни подходи в обучението.

Кратко видео от събитието можете да гледате ТУК

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

IMG_20210603_140523.jpg
IMG_20210603_140617.jpg
IMG_20210603_140502.jpg
IMG_20210603_140333.jpg
IMG_20210603_140224.jpg
IMG_20210603_134556.jpg
IMG_20210603_134534.jpg
196888770_943665362919618_5238703281491403458_n.jpg
193576360_310038303932416_6055498741603857340_n.jpg
192693960_152949236816778_6950322836212422110_n.jpg
190221269_388193382553251_4990779895628979836_n.jpg
189556381_537249923953839_8678198665831944367_n.jpg
188562925_1900911290078029_2958746203514079387_n.jpg
189198720_838409066789289_1429406689256339390_n.jpg
188312675_846981239256714_4535601458945552658_n.jpg
188656726_781954759154156_523759254223950026_n.jpg
186564205_187427179960237_7293180853779856824_n.jpg
IMG_20210603_140543.jpg