Стипендии за 50 000 лв. получиха студентите от БСУ

Стипендии за 50 000 лв. получиха студентите от БСУ

В дните преди коледните празници Бургаският свободен университет изплати стипендии за 50 000 лв. на студентите за първия семестър на учебната 2015-2016 г.  Стипендии за успех  по 360 лв. получиха 118 студенти, а специални стипендии за участие в научноизследователски и практически разработки и проекти получиха 36 изявени студенти Класираните са студенти с отличен и с много добър успех.
Средствата за стипендиите са осигурени по проект BG051PO001-4.2.06 „Студентски стипендии” по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд.