Награден международен проект на БСУ

На 29.11.2007 год. в хотел „Шератон”, София се проведе първата Валоризационна конференция по секторните програми „Леонардо да Винчи” и „Грюндвиг” като част от общата Програма „Учене през целия живот” на Европейския съюз.

Конференцията започна с церемония по награждаване и връчване на Сертификати за качество на успешни проекти, получили финансова подкрепа от ЕС.

Центърът за развитие на човешките ресурси – българската Национална агенция на Програмата „Учене през целия живот” на ЕС номинира проекти с българско участие, получили максимални оценки по следните критерии:
- Управление на проекта;
- Ползи и резултати от осъществяването на проекта;
- Наличие на капацитет за устойчиво и дългосрочно развитие на проекта.

Екип оценители от ЕС по строги критерии за качество определи кои от номинираните проекти да бъдат удостоени с престижното отличие.

Международният проект „Магазин на познанието” на Бургаския свободен университет, програма „Сократ-Грюндвиг”, реализиран в периода 2003 – 2006 год., бе един от дванадесетте проекта, удостоен със Сертификат за качество.

Сертификатът бе връчен на участниците в проекта – гл. ас. д-р Мария Желева и ст. ас. Янислав Желев от г-н Людмил Ковачев – Директор на Центъра за развитие на човешките ресурси, България.