Наградени студенти от VII Общоуниверситетски конкурс за студентско научно творчество

На 17.03.2006 г. се проведе VII Общоуниверситетски конкурс за студентско научно творчество. Участваха 38 студенти от всички специалности и курсове.

Комисия в състав:

Доц. д-р Галя Христозова - председател
Членове:

Доц. д-р Мариана Лазарова
Доц. д-р Иванка Стамова
Доц. д-р Лина Анастасова
Доц. д-р Рашко Рашков
Доц. д-р Радостин Долчинков
отличи следните студенти:

І – ІІІ курс

I място

Димитър Тодоров, Иван Миховски, ЦИТН, ІІ курс, спец. “ИКН”, “Интерактивна система за осигуряване и обновяване на финансова информация”, н. рък. гл. ас. Пенка Георгиева

II място

Кристиян Каракашев, ЦИУН, ІІІ курс, спец. “Маркетинг”, “Алтернативни възможности за оценка и прогноза на жизнения цикъл на продукта”, н. рък. гл. ас. Деян Лазаров и ст. ас. А. Луизов

III място

Мария Кокончева, ЦХН, ІІ курс, спец. “Журналистика”, “Икона или иконоборчески проект – Холбайновият Христос в “Идиот” на Достоевски”, н. рък. доц. д-р Т. Георгиев

Айше Халил, ЦЮН, ІІІ курс, спец. “Право”, “Съдебната власт в условията на демокрация”, н. рък. доц. д-р Р. Рашков

ІV курс и магистри

I място

Жанета Марчева, ЦЮН, V курс, спец. “Право”, “Разследващите органи в наказателния процес”, н. рък. ст. ас. М. Иванова

II място

Тодор Христов и Атанас Кунев, ЦИУН, ІV курс, спец. “Маркетинг”, “Разработване на план за износ на продукцията на български производител на вино на пазара на страна – член на ЕС”, н. рък. ст. ас. И. Кунева

III място

Константина Димитрова, ЦИТН, ІV курс, спец. “КСТ”, “ISAR-техника за реконструкция на образи със стъпкова честотна модулация и множество приемници”, н. рък. проф. д.т.н. А. Лазаров

Ахмед Гънгърлак, ЦХН, ІV курс, спец. “Социални дейности”, “Моят опит в създаването на модел за социална работа в общността в контекста на Декадата за интегриране на ромите”, н. рък. доц. д-р М. Ганева

На всички наградени – ЧЕСТИТО!!!