Наградите са изплатени.

Наградите за зимния земестър, които са в размер на 200 лв., са вече преведени по банковите сметки на класираните студенти. Награди получават 184 студенти от редовно обучение от специалностите „Информатика и компютърни науки”, „Компютърни системи и технологии” и „Комуникационна техника и компютърни мрежи” в Центъра по информатика и технически науки.