Национален кръг на Конференцията за студентско творчество в БСУ

Национален кръг на Конференцията за студентско творчество в БСУ

На 26 април  2018 година се проведе Националният кръг на XIХ-то издание на Конференцията  за студентско научно творчество в БСУ. Екипите се състезаваха в направления : Право и политика; Администрация  и управление;  Финанси и счетоводна отчетност; Маркетинг и мениджмънт; Международни икономически отношения; Обществени комуникации (Връзки с обществеността и журналистика); Психология;  Педагогика и социални дейности; Техники и технологии; Информатика; Възобновяеми енергийни източници.
Конференцията се откри от зам.-ректора на БСУ проф. д-р Милен Балтов.  Представиха се над 50 теми  от екипи на осем висши училища от България и Азия. Новост в тазгодишното издание беше участието на изявени ученици от гимназиалния курс, класирани след първия кръг в БСУ на 12 април. Освен домакините от Бургаски свободен университет, най-много теми се представиха от екипите на Висшето строително училище "Любен Каравелов" - София, Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" Русенския университет "Ангел Кънчев" и Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий". Теми представиха и докторанти от БСУ, от Университета на Катманду, Непал, от Университета Вагараджал, Индия, от Стопанска академия "Д. А. Ценов" – Свищов и от Института по невробиология.
Победителите бяха наградени от ректора на БСУ проф. д.п.н. Галя Христозова, а специалните номинации на Студентския съвет при БСУ бяха подкрепени от Националното представителство на студентските съвети в Република България. Ръководството на БСУ честити на всички победители, участници и ръководителите им!

Класиране в Националния кръг на Конференцията за студентско научно творчество в БСУ, 26 април 2018 г.

 

2.jpg
1.jpg
5.jpg
6.jpg