Национален кръг на Студентско научно творчество в БСУ

Национален кръг на Студентско научно творчество в БСУ

На 11 април 2019 година се проведе националният кръг на XХ-то издание на Конференцията за студентско научно творчество. Екипите се състезаваха в следните направления: Право и политика; Администрация и управление; Финанси и счетоводна отчетност; Маркетинг и мениджмънт; Международни икономически отношения; Обществени комуникации (Връзки с обществеността и журналистика); Психология; Педагогика и Социални дейности; Техники и технологии; Информатика и Възобновяеми енергийни източници.
XХ-та  Конференция за СНТ се откри от ректора на БСУ проф. дпн Галя Христозова и в нея се представиха над 50 теми, разработени от екипи от България, от Република Казахстан и от Руската федерация. Тазгодишното издание продължи традицията от миналата година за участието на изявени ученици от гимназиалния курс, класирани след първия кръг в БСУ. Освен домакините от Бургаски свободен университет, теми представиха и екипи от  Техническия университет – София, Филиал Сливен,  от Пловдивския университет "Паисий Хилендарски", от Нов български университет, от Техническя университет – Варна, както и от Северозападната академия към президентството на Руската федерация.
Победителите бяха наградени от зам.-ректора на БСУ проф. д-р Милен Балтов, както и от председателя на Националното представителство на студентските съвети в Република България Яна Вангелова и от председателя на Студентския съвет при БСУ Станислав Иванов.
Ръководството на БСУ честити на всички победители, на участниците и на ръководителите им!

Класиране в Националния кръг на Студентско научно творчество в БСУ – 11 април 2019 г.

 

DSC_0358.JPG
DSC_0362.JPG
DSC_0364.JPG
DSC_0367.JPG
DSC_0370.JPG
DSC_0373.JPG
DSC_0375.JPG
DSC_0394.JPG
DSC_0399.JPG
DSC_0361.JPG
DSC_0356.JPG
DSC_0320.JPG
DSC_0334.JPG
DSC_0333.JPG
DSC_0330.JPG
DSC_0338.JPG
DSC_0347.JPG
DSC_0352.JPG
DSC_0353.JPG
DSC_0354.JPG
DSC_0402.JPG