Национално състезание по решаване на частно-правен казус в БСУ

Национално състезание по решаване на частно-правен казус в БСУ

За девета поредна година в БСУ се проведе ежегодното междууниверситетско състезание  по решаване на частно-правен казус.  Организатори на събитието, което се състоя в края на април,  бяха проф. д-р Силви Чернев, гл.ас.д-р Анна Чолакова и доц.д-р Красимир Коев – преподаватели в Центъра по юридически науки на БСУ.
    Тази година в състезанието участваха 12 отбора от правните факултети на Софийския  университет „Св. Климент Охридски”, УНСС , Великотърновския  университет „Св. св. Кирил и Методий”, Русенския университет „Ангел Кънчев” , Варненския свободен университет  и  БСУ.
    Състезанието се проведе в два кръга. Авторитетно  жури от изявени учени в областта на частното право у нас  класира на първо място единия  от трите отбора на СУ „Св.Климент Охридски”.  Член на журито беше и председателят на Бургаски районен съд г-н  Асен Радев.

Фондация „Евгений Мосинов“ взе участие в състезанието с предметни награди за най-талантливите представители на юридическите факултети.
    Добрата организация, справедливото оценяване и гостоприемството на домакините  бяха високо оценени от всички участници в състезанието, което е едно от най-авторитетните  събития в тази област и предпочитана трибуна, където могат да премерят сили най-добрите студенти по право в страната.

 

P1140442.jpg
P1140316_thumb.jpg
P1140305_thumb.jpg
P1140302_thumb.jpg
P1140293.jpg
P1140289.jpg
P1140282.jpg
P1140268.jpg
P1140487_thumb.jpg
P1140453_thumb.jpg