Национално състезание по решаване на частноправен казус в БСУ

Национално състезание по решаване на частноправен казус в БСУ

На 11 май 2024г. в Бургаския свободен университет се проведе единадесетото национално състезание по решаване на частно-правен казус.След оспорвано състезание отбор 1 на Центъра по юридически науки при Бургаски свободен университет в състав: Димана Люцканова – 4 курс, Георги Цончев – 5 курс, Мартин Трендафилов и Кадир Ибрям от 3 курс се класираха четвърти в надпреварата. Отбор 2 на БСУ в състав: Силвия Стаматова, Камелия Янчева, Гроздана Божева и Александър Бакърджиев – всички от 4-ти курс също се представи достойно в първи кръг. 

В събитието взеха участие 12 отбора от 7 юридически факултета: на Бургаския свободен университет, Софийския университет, НБУ, Пловдивски, Великотърновски, Русенски и Варненски свободен университет  Жури в състав от преподаватели от всички участващи правни факултети оценяваше участниците. До финалния втори кръг бяха допуснати 4 отбора, като двата отбора на СУ традиционно бяха класирани на първо и второ място. Третото място журито отреди за единия от трите отбора на Пловдивския университет.

Създадено преди 14 години от проф. д-р Силви Чернев състезанието е единствено по рода си в страната и се ползва с голям авторитет поради принципите, на които е изградено: равнопоставеност на отборите, справедливост при оценяването, спазването на ясни правила. То се провежда ежегодно през месеците април или май и е било прекъсвано само по време на пандемията от Ковид.

През тази година проф. Чернев официално предаде щафетата по провеждане на състезанието на доц. д-р Анна Чолакова от ЦЮН, подпомагана от гл. ас. д-р Даниела Зарева и доц. д-р Красимир Коев. А успешното представяне на отбора на БСУ се дължи на усилената работа на кръжока по гражданско и търговско право към ЦЮН, ръководена от съдия Филип Радинов – възпитаник на БСУ и ветеран от състезанията.

Интересът на студентите към кръжока е изключително голям като за първа година в него участват и студенти от първи курс. Кръжокът ще продължи своята работа и след провеждане на състезанието. Поканени са всички желаещи да се включат, за да бъдат подготвени бъдещите успехи на нашите студенти.  

IMG_9289.jpg
IMG_9250.jpg
IMG_9214.jpg
IMG_9162.jpg
IMG_9184.jpg
IMG_9189.jpg
IMG_9178.jpg