Научен семинар в ЦИТН - 30 март

Център по информатика и технически науки  организира

 Н А У Ч Е Н    С Е М И Н А Р

на тема:

Маркетингови стратегии при софтуер с отворен код

 

на 30 март 2009 г. /понеделник/ от 14.00 часа в зала  207

 

 На семинара ще се дискутират особеностите на софтуерната разработка като икономически бранш и софтуера като пазарен продукт, като с повишено внимание ще се разглежда софтуер с отворен код и различните видове свободни лицензи.

Темата е актуална и е ориентирана към преподаватели и студенти от специалности: бизнес администрация, публична администрация, финанси, маркетинг, счетоводство и контрол, информатика и компютърни системи и технологии.

Поканени са всички интересуващи се студенти и преподаватели.

 

Декан на ЦИТН:  Проф.д-р Д. Юдов