Научна конференция на тема: "Правни проблеми на изпълнението на наказанието пробация"

Центърът по юридически науки при Бургаския свободен университет организира провеждането на научна конференция по повод празника на Конституцията и юриста на тема:

 

"ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАКАЗАНИЕТО ПРОБАЦИЯ (ГРАЖДАНСКОПРАВНИ, НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ И МЕЖДУНАРОДНОПРАВНИ)"

в периода 23-24.04.2009 год.

 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

  • Приемат се оригинални заявки и техни ксерокопия
  • Работен език на конференцията – български.
  • Докладите в размер до 6 страници (съгл. образеца) ще бъдат отпечатани в сборник.
  • Такса за правоучастие – 50 лева по банкова сметка.

СРОКОВЕ 

  • До 30.03.2009 г – за изпращане на заявките.
  • До 15.04.2009 г. – за получаване на докладите и таксите за правоучастие.

АДРЕСИ, ТЕЛЕФОНИ, СМЕТКИ

 

8001 Бургас, ул. "Сан Стефано" 62, Бургаски свободен университет,

Център по юридически науки, доц. д-р М. Гунева

 

Тел. 056/ 900-428; 900-417

Е-mail: vstamatova@bfu.bg; vpetrova@bfu.bg

 

Сметка:  ТБ "Алианц България", клон Бургас

IBAN: BG50BUIN78551080025816

BIC: BUINBGSF

 

Програма на конференцията

Заявка за участие

Технически изисквания