Научна конференция с международно участие „Управленски практики VI”

На 20 и 21.02.2009 година в Центъра по икономически и управленски науки се проведе  традиционната научна конференция с международно участие „Управленски практики VI”, в която участваха с доклади преподаватели и научни работници от над 10 български университета, както и 4 преподаватели от университети в Беларус и Турция.