Научна конференция "Съвременни технологии 06"

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

“Съвременни технологии 06”

27 - 28 април 2006 г.

Центърът по информатика и технически науки при Бургаския свободен университет организира провеждането на научна конференция на тема: „СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИ 06” през периода 27 – 28 април 2006 г.

Място на провеждане: х-л Дряново, град Дряново

Тематични направления:

Информатика и приложна математика

Компютърна, комуникационна и електронна техника

Транспорт и индустрия

Качество на обучението

Организационен комитет:

Председател: проф.д-р Димитър Юдов
Членове:

проф.д.т.н. Андон Лазаров
доц.д-р Иванка Стамова
доц.д-р Никола Катранджиев
доц.д-р Силвия Лецковска
доц.д-р Даниела Орозова
доц.д-р Ангел Тошков

Заявка за участие

ЗА КОНТАКТИ:
8000 Бургас, ул. “Сан Стефано” № 62,
Бургаски Свободен Университет, тел. 056/ 900 400
Център по информатика и технически науки

Доц. д-р Иванка Стамова, зам.декан на ЦИТН

e-mail: istamova@abv.bg

стая 13, тел. 059/ 900 443

Доц. д-р Силвия Лецковска

e-mail: silvia@bfu.bg

стая 015, тел. 056/ 900 475

Златина Николова, инспектор:

тел. 056/ 900 454