Научна сесия за представяне на проектни дейности в БСУ

 Научна сесия за представяне на проектни дейности в БСУ

 

На 01.12.2022 г.  в зала 207  се проведе Годишната научна сесия за представяне на резултатите от работата на преподавателите по научноизследователските проекти на БСУ за 2022 г.

Беше представена дейността  по над 25 международни и национални проекта, по които БСУ е бил бенефициент в програмите Еразъм+ КД1, Еразъм+ KД2, ФНИ, ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ , Хоризонт 2020 и др.

Тазгодишната научна сесия стартира с церемония по награждаване на победителите в Конкурса за педагогическо есе на тема „Учителят – истинският будител“, обявен от Бургаския свободен университет. Първа награда спечели София Тодорова, студент в магистърска програма „НУП с чужд език“, а нейни подгласници станаха Ваня Димитрова и Ажда Чаушева, които учат в МП „ПНУП“.

Журито присъди и две поощрителни награди, за които се пребориха Мария Ганчева и Мерлин Фарейдинова, които също са бъдещи магистри в специалност „ПНУП“. Грамотите, придружени с ваучери за книги, им връчи лично председателят на академичното жури проф. д.п.н. Галя Христозова. Общо 17 есета, написани от 20 студенти, бяха получени за участие в конкурса, посветен на Деня на народните будители. Конкурсът е организиран от Центъра по хуманитарни науки и Студентския клуб „МИСИЯ УЧИТЕЛ“, а негова основна цел е да стимулира инициативността и творческата енергия на студентите.

По време на научната сесия бяха представени спечелените и новостартиралите  през 2022 г. шест проекта, в три от които БСУ е водеща координираща организация. Това са:
•    Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИKС-ИП)" ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от ЕС чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с научен ръководител - проф. д-р Милен Балтов;

•    „ „Нагласи на българските предприемачи и мениджъри към продължаващото професионално образование и  обучение на човешкия ресурс в организацията“, ФНИ, с научен ръководител - проф. д-р Мария Нейчева;

•    „Подпомагане на прехода към зелено бъдеще чрез университетски курсовe за микроквалификации/Boosting the Green Future via University Micro-Credentials (B-Green-Ed), Програма "Еразъм+", KД 2 „Партньорства за сътрудничество между организации и институции“, сектор „Висше образование“ (KA220-HED), с научен ръководител - доц. д-р Янислав Желев

В заключителната сесия на форума беше поставен акцент на възможностите за кандидатстване през 2023 г. по програми на Фонд „Научни изследвания“, Програма „Образование“ 2021-2027 г., Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация 2021-2027 г., Програма за конкурентоспособност и иновации в предприятията (ПКИП), 2021-2027 г., Програма „Еразъм+“, Международно измерение на програма „Еразъм+“ – централизирани дейности и др.

 

316019426_1094113181262474_8089743315291444015_n.jpg
IMG_20221201_131114.jpg
IMG_20221201_130935.jpg
317447739_5551548001610504_2626826915066781800_n.jpg
316832363_1209798996583935_393618527669448477_n.jpg
315527858_1823780977983249_1035987986985101289_n.jpg
317038232_2425711694245472_5282022723857844456_n.jpg
316734290_1612786839175894_4753438842356023810_n.jpg
316151529_665805395253726_8957335492367308819_n.jpg
315531211_551062006385451_6632176551972796208_n.jpg
IMG_20221201_130135.jpg
316039295_815070366274815_476307295220988948_n.jpg
316051570_439913154989975_667169315768341230_n.jpg