Научно-практическа конференция на тема "Университет, практика, професия"

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД

2007 – 2013

 

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 г.

 

Проект: ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ  В ОБУЧЕНИЕТО ПО ЖУРНАЛИСТИКА ЧРЕЗ ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ БУРГАСКИЯ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ И РЕГИОНАЛНИТЕ МЕДИИ

РАЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ ПО ЖУРНАЛИСТИКА

 

Водеща организация: Бургаски свободен университет

Партньори: Издателска къща “Черноморски фар" ООД,  Гларус Р" ООД,, ТВ “МИКС" АД 

 

Центърът по хуманитарни науки

при Бургаския свободен университет

организира

в рамките на проект ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ  В ОБУЧЕНИЕТО  ПО ЖУРНАЛИСТИКА ЧРЕЗ ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ БУРГАСКИЯ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ И РЕГИОНАЛНИТЕ МЕДИИ

РАЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ ПО ЖУРНАЛИСТИКА

 

Научно - практическа конференция

на тема "Университет, практика, професия"

 

Конференцията ще се проведе на 15 декември 2009 година в две секции: за преподаватели и за студенти.

Официалното откриване на конференцията е от 12.00 часа в зала 208 на Бургаския свободен университет.

Регистрацията на участниците е от 10.30 до 12.00 часа пред зала 208.

В конференцията ще вземат участие преподаватели, наставници, студенти и потребители на журналистически кадри, представители от други университети, медии, издателства и др.