Нов кастинг за театралното ателие

Уважаеми студенти, 

за четвърта година стартира Студентското театрално ателие. Една част от участниците  кандидатстваха в НАТФИЗ и ги приеха, други завършиха и това налага попълването на състава на трупата.

Обявяваме конкурс за нови актьори. Какво е необходимо да направите, ако искате да придобиете световна известност и да ви посипе звезден прах:

1. Изявявате желание за участие в кастинга чрез записване в стая 305 /деловодство/ или изпратете попълнена форма в електронен вариант на E-mail: hristozova@bfu.bg  до 30.10.2010 г.

2. Подготвяте за изпълнение:

  • стихотворение
  • басня
  • проза (откъс от разказ, роман)
  • монолог
  • песен
  • танц

Текстовете са по Ваш избор.

3. Явявате се на кастинг на 2.11.2010 г. от 17 часа в зала 211.

Участниците не заплащат такси.

Дори да не попаднете след време на голямата сцена, участието в театъра ви гарантира формиране на полезни комуникативни умения.

Режисьор и сценограф – Елевтери Елевтеров

Повече информация за Театралното ателие може да получите тук!