Нов успех на студенти от ЦИТН на БСУ

Нов успех на студенти от ЦИТН на БСУ

 

За пореден път студенти от направление Информатика на Центъра по информатика и технически науки завоюваха своето място сред елита на България в VII-та Национална студентска олимпиада по компютърна математика „Академик Стефан Додунеков”.
При изключително голяма конкуренция студентите Димитър Димитров Томов от специалност Софтуерно инженерство, 4 курс, и Виолета Иванова Вантева от магистърска програма Изкуствен интелект и роботика завоюваха сребърни медали и така затвърдиха позицията си сред най-добрите в България.
Олимпиадата е уникално за света индивидуално състезание и има за цел да повишава интереса към математиката и към системите за компютърна математика, като състезателите решават по 30 задачи от различни области на висшата математика с помощта на избрана от тях система за компютърна математика.
В VII-та Национална студентска олимпиада по компютърна математика се състезаваха над 60 студенти от 11 български университета.

Поздравления за медалистите и за техния ръководител доц. д-р Пенка Георгиева!

 

 

Comp.mat_.1_.jpg