Нова лаборатория за студентите от ЦИТН на БСУ

Нова лаборатория за студентите от ЦИТН на БСУ

В БСУ отвори врати модерна лаборатория „Специализирани електромеханични системи" за студентите от Центъра по информатика и технически науки. В нея ще се извършва обучение по нови магистърски програми, отговарящи на съвременните изисквания на практиката:
- Електромобили;
- Интегрирани компютърни системи и комплекси;
- Инженеринг и експлоатация на енергийни системи и др.

В съседство на лабораторията функционира и втората експериментална фотоволтаична централа в БСУ. Това ще даде възможност на студентите да изследват възможностите за приложение на възобновяемите енергийни източници в съвременните електротранспортни средства.

 

IMG_6060.jpg
IMG_6058.jpg
IMG_6061.jpg