Нова магистърска програма - "Данъчна администрация"

Магистърската програма по специалност “Данъчна администрация” подготвя висококвалифицирани специалисти за нуждите на териториалните дирекции на Националната агенция по приходите. Основната й цел е да осигурява специализирани знания, като дава квалификация и създава умения в областта на модерните административни, информационни и мениджърски техники и стратегически подходи. Чрез тази програма се съдейства за подготовката на административния потенциал, за създаването на висока правна грамотност и отстояване на принципа на законност в данъчната администрация.

Учебният план, представен от ЦЮН е в съответствие с най-новите тенденции в развитието и работата на данъчната администрация и нормативната уредба, свързана с изготвянето на магистърски програми. Този план, заедно с квалифицирания преподавателски състав, е и надеждната основа и гаранция за постигане на поставените цели.

Успешно завършилите тази програма могат да работят като държавни служители, както и да заемат различни ръководни и експертни длъжности в структурите на Националната агенция по приходите и да работят като данъчни консултанти.

Повече информация за магистърските програми на БСУ може да намерите тук!