Нова магистърска програма „Стратегически комуникации и медиа мениджмънт“

В ЦХН започва обучение по нова магистърска програма „Стратегически комуникации и медиа мениджмънт“. За обучението са привлечени водещи специалисти от практиката и академични преподаватели, като проф. Петранка Филева – СУ „Св. Кл. Охридски“ (Медиа мениджмънт), Радина Ралчева (Репутационен мениджмънт) , д-р Александър Христов – председател на БДВО (Стратегически комуникации), д-р Стефан Серезлиев (Брандинг и реклама). Ще се изучават още дисциплините: Корпоративен имидж (доц. Йонка Балтаджиева), Манипулации и комуникации (доц. Мариана Лазарова), Измерване и оценка на ефекта (ас. Милен Филипов) и др. Всеки от студентите в магистърската програма ще има възможност да разработи проект по избрана от него тематика.

Записването за магистърската програма продължава до 20 септември.