Нова програмна акредитация на направление Информатика и компютърни науки

Нова програмна акредитация на направление Информатика и компютърни науки

 

Направление ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ към Центъра по информатика и технически науки при  Бургаския свободен университет получи програмна акредитация от Националната агенция за оценяване и акредитация с най-високия срок на валидност – шест години.
Решението на агенцията потвърждава високия авторитет на специалността, качеството на преподавателската работа на академичния състав и на обучението на студентите по информатика и компютърни науки. Оценката е извоювана в остра конкуренция с  всички университети в България, предлагащи специалности в това направление. Системата за проследяване на реализацията на завършилите студенти показва над 70% реализация на кадрите по специалността. Отзивите на потребителите на кадри за тяхната професионална подготовка е много добра.

Националната агенция за оценяване и акредитация е специализиран държавен орган, създаден към Министерския съвет, който оценява, акредитира и контролира  качеството на дейностите на висшите училища в България, осъществява  цялостното следакредитационно наблюдение и контрол, осигурява независимост и прозрачност на процедурите и висока компетентност на участващите български и чуждестранни експерти.