Нови контакти между БСУ и Посолството на Федерална република Германия

На 14 май 2012 година в БСУ се проведе среща разговор на Ректора на Бургаски свободен университет- проф. д-р Васил Янков, с Матиас Денер, ръководител отдел Култура и връзки с медиите в Посолството на Федерална република Германия в София.

На срещата бяха обсъдени въпроси от взаимен интерес в сферата на висшето образование и развитието на научните технологии. Ректорът на БСУ запозна госта с развитието на университета през последните години и го информира за разкриването на нови специалности в БСУ, както и относно работата на университета по международни проекти, в които участват и университети от Германия.

Матиас Денер увери Ректора на БСУ в желанието и готовността на неговия екип да допринася за по-нататъшното развитие на взаимоотношенията между двете институции и по-конкретно в предоставяне на съдействие при установяването на контакти с други университети в Германия.