Нови противоепидемични мерки в БСУ

Нови противоепидемични мерки в БСУ

В срок от 15 юни 2020 година до 30 юни 2020 година се разрешава достъпът на студенти, докторанти и външни лица  до сградата на университета при стриктно спазване на временните противоепидемични мерки, въведени със заповед  РД-01-337/13.06.2020 на министъра на здравеопазването, и при следните ограничения:
1.    Ползването на маски в сградата на университета е препоръчително.
2.    Там, където дистанционната форма е невъзможна, достъпът до учебните зали ще се осъществява при заетост на местата до 50 %  от общия им капацитет и  при настаняване през 1 място.
3.    Горното условие се отнася и при посещение на читалните в библиотеката на БСУ.
4.    Достъпът на студенти и докторанти  до  административните служби, до кабинетите на преподавателите и до заемната на библиотеката ще се осъществява само с маски и ще се влиза по един.

Ръководството на БСУ призовава да се спазват стриктно въведената организация и посочените противоепидемични мерки.