Нови възможности за учене 1 семестър в чуждестранни университети

По програма Еразъм одобрените мобилности на студенти за академичната 2008/2009 г. са 22. Това е чудесна възможност нашите студенти да се обучават за 1 семестър в партньорски университети в Европа. Разбира се, ще се класират най-добрите!

 

 

 

 

 

 

 

 

За повече информация – отдел Международно сътрудничество.