Новият екип на Студентския съвет на БСУ започва работа

Какво означава да бъдеш член на Студентския съвет? - Означава да си човек с цел и мисия, да можеш да отстояваш правата си и да не се страхуваш да кажеш своето „ДА” или „НЕ”. Студентите представляват конкретно общество, което има нужда да бъде чуто. Ние сме бъдещето на България и от нас зависи как ще се развие тя, а оттам и самите ние.

А Студентският съвет вече е факт. Всеки един може да се обърне към тях, било то с нова идея или даден проблем. Това е целта - да направим креативната идея реалност или да дадем глас на всеобщия проблем. Активност, това е точната дума - колкото по-активни и дейни сме, толкова по-бързо ще се изкачваме по стъпалата към върха. Стъпките са много, но с постоянство и упоритост, върхът се приближава все повече и повече.

На 18.12.2012 в зала 208 се проведоха изборите за състав на Студентския съвет. Въз основа на Общоуниверситетските избори новите членовете са: Делян Иванов, Мария Арабаджиева, Теодора Ялъмова, Артьом Глущук, Ивелина Денева, Галина Величкова, Моника Атанасова.

И първото заседание вече е факт. То се проведе на 20.12 от 12:00 часа. Чрез гласуване бяха избрани ръководните органи : председател – Адреане Димитрова, зам.-председател – Катина Лукова и секретар – Ивелина Денева.

Членовете бяха запознати с дейността, мисията и целите на студентски съвет, също обсъдиха и предстоящи събития.