Новият екип на Студентския съвет в БСУ започва работа

Новият екип на Студентския съвет в БСУ започва работа

 

Какво означава да бъдеш член на Студентския съвет?

Означава да си човек с цел и мисия, да можеш да отстояваш правата си и тези на своите колеги, да си инициативен, енергичен и пример за останалите.

 Новият студентски съвет в Бургаския свободен университет е вече избран. Той е в състав: Веселина Янчева, Павлина Дичева и Даниел Перчемлиев от ЦХН, Мариета Колева и  Димана Люцканова от ЦЮН, Цвета Топалова и Теодора Зидарова от ЦИУН, Десислав Стефанов и Димо Лефтеров от ЦИТН.

На 10.11.2022 се проведоха и избори за ръководни органи на Студентския съвет. Чрез тайно гласуване беше избран председател -  Димана Люцканова, студентка в специалност право - ІІІ курс. За зам.-председатели бяха избрани – Даниел Перчемлиев, студент в специалност психология, и Цвета Топалова, студентка в специалност счетоводство и контрол. За секретар беше избрана Теодора Зидарова, студентка в специалност счетоводство и контрол.

Всеки може да се обърне към членовете му с нова идея или проблем. Това е целта - креативната идея да стане реалност  и конкретният проблем да бъде решен.

Членовете на студентският съвет се запознаха с дейността, мисията и целите на студентския съвет. На своето първо заседание те обсъдиха и предстоящи събития, в които ще се включат.

Честито на новият студентски съвет в БСУ и ползотворна работа!

 

ss2.jpg
ss3.jpg