НОВО И ВАЖНО за кандидатстващите в Магистърски програми на БСУ

Магистърски програми в БСУЗа първи път Бургаският свободен университет определи за студентите, завършили ОКС „Бакалавър” и спец. „Право” в БСУ през последните ПЕТ години и записани в Магистърски програми на БСУ, да заплащат семестриална такса за първия семестър, намалена с 20%.