Обновена компютърна лаборатория в БСУ

Обновена компютърна лаборатория в БСУ

В Бургаския свободен университет се откри обновена компютърна лаборатория с лицензирана среда за програмиране MatLab за нуждите на Центъра по информатика и технически науки. Събитието се проведе на  4 септември 2018 година с участието на   студенти,  преподаватели, партньорски фирми от практиката, международни партньори.

„Това е успешно начинание и добра практика на съмишленици  с принос за  развитието на трите направления в ЦИТН - Информатика и компютърни науки, Електротехника, електроника и автоматика и Комуникационна и компютърна техника“, каза при откриването проф. д-р Радостин Долчинков, декан на ЦИТН. „ Лабораторията ще повиши нивото на обучение на студенти, докторанти и преподаватели както и научното ниво на разработки на вътрешни и международни проекти“- допълни още проф. Долчинков.

Гл. инж. предприятие Калоян Самоковлиев от Елкабел АД, Димитър Павлов от „2 Плюс България“ АД  и редица представители на фирми,  партньори на Центъра по информатика и компютърни науки,  участвали активно в  реализацията на проекта, заявиха готовност и подкрепа за по-нататъшно съвместно сътрудничество с БСУ цел осигуряване практическа реализация на студентите.

Деканското ръководство връчи грамоти за успешно партньорство.

DSC_9627.JPG
DSC_9630.JPG