Обръщение на ръководството на БСУ

Обръщение на ръководството на БСУ

Във връзка с  извънредните обстоятелства  и  с цел ограничаване събиранията на хора в условията на грип и епидемично разпространение на COVID-19  и на основание заповед на Президента сградата на Бургаския свободен университет се затваря до второ нареждане.
Достъпът на студенти, докторанти  и външни лица до сградата се забранява.
Семестриалните и държавните изпити се отлагат до второ нареждане.
Лекциите и семинарните упражнения  на студентите ще се осъществява  дистанционно. Повече информация в Moodle, Електронни услуги или ТУК
Административното обслужване на студентите от учебните отдели ще  се осъществява  по телефона, електронна поща, или чрез информационната система на БСУ . Повече информация ТУК
Академичното и административното ръководство, преподавателите и служителите   ще продължат да изпълняват задълженията си в сградата.
Призоваваме студентите, преподавателите и служителите на БСУ  да спазват и да изпълняват строго санитарните изисквания за лична защита, наложени от Националния кризисен щаб.