Обръщение на Ректора към абсолвентите от БСУ

Обръщение на Ректора към абсолвентите от БСУ

УВАЖАЕМИ АБСОЛВЕНТИ!

Предстои Ви да участвате в едно от най-вълнуващите събития от живота на БСУ – академичната церемония за връчване на дипломите за висше образование. Този ден е празничен за всеки един от Вас, защото получавате заслужено признание на Вашия труд. Той е празничен и за университета, защото изразява нашето уважение към Вас, че избрахте БСУ за своето обучение.

Ние, ръководството на БСУ, бихме искали този ден да бъде празничен и тържествен за Вас, за Вашите родители и приятели. Затова сме създали необходимите материални и организационни условия. На този празник всички абсолвенти и преподаватели ще бъдат облечени в ритуални тоги.

На 23 май над 300 абсолвенти на БСУ ще получат своите дипломи. Вероятно заедно с гостите, родителите и приятелите в академичния ритуал ще се включат над 500 участници. За да бъде денят празничен и тържествен за всички, е необходима голяма организираност и ред по време на церемонията. Затова Ви молим да спазвате няколко много важни правила.

За да участвате в церемонията, трябва да се регистрирате предварително. В церемонията ще участват само предварително регистрираните абсолвенти. Регистрацията ще се извършва в университета, стая 22, до 13.05.2022 г., включително.

Трябва да заемете местата си половин час преди началото й. Нашите служители ще бъдат на Ваше разположение и ще Ви помогнат да се настаните навреме.

В церемонията ще участват само абсолвенти, облечени в ритуални тоги. Раздаването на тогите ще започне час и половина преди началото на ритуала. Не чакайте последния момент! Не можем да се справим с организацията, ако всички пристигнат в последния момент. Върнете тогата в определения Ви от длъжностните лица час.

Едновременно с получаването на тогата ще Ви бъде посочен редът и мястото, което трябва да заемете. Сядайте точно на определеното Ви място! Не забравяйте, че трябва да заемете мястото си половин час преди началото на церемонията.

В този половин час длъжностните лица ще Ви обяснят реда, по който ще Ви бъдат връчени дипломите. Спазвайте стриктно техните указания!

Началото на академичната процесия ще бъде дадено от фанфари. Ритуалът предполага по време на процесията всички абсолвенти да станат прави. Ще бъдете помолени да седнете от водещия церемонията. Спазвайте указанията на водещия церемонията! При връчване на дипломите не аплодирайте кандидатите преди да бъде представен и последният абсолвент.

Ако спазвате указанията, след края на церемонията ще имате достатъчно време за снимки с родители и приятели.

Не забравяйте, че това е не само Ваш празник – той е празник и за над 300 Ваши колеги. Спазвайте указанията на информационните табла и на длъжностните лица. Знайте, че те са инструктирани да създават такива условия и ред, които ще превърнат този академичен ритуал в незабравим празник за всички.

 

С УВАЖЕНИЕ:

ПРОФ. Д-Р МИЛЕН БАЛТОВ

РЕКТОР НА БСУ