Община Бургас отново финансира обучението в специалност СИ на БСУ

Община Бургас отново финансира обучението в специалност СИ на БСУ

Община Бургас продължава финансирането на студенти от първи, втори и трети курс в специалност Софтуерно инженерство.

През новата учебна година ще бъде финансирано обучението на 75 студенти, специалности Софтуерно инженерство. Това решение е в подкрепа на политиката на ръководството на Община Бургас да бъдат подготвени кадри в областта на информационните технологии, които да отговарят на изискванията на пазара на труда за софтуерни специалисти.

Кандидатстването за финансираното от Община Бургас обучение по специалност „Софтуерно инженерство“ за първи курс е до 20 август 2019 година (включително). Желаещите могат да подадат документи в стая 19 в БСУ.

Класирането ще се извърши от комисия с представители на БСУ и Община Бургас по бал, определен от висшето училище.

Телефон за информация: (056) 900 449