Общо събрание на груповите отговорници

До всички групови отговорници!

На 12.01.2011г. (сряда)  ще се проведат Делегатски събрания на груповите отговорници за избор на членове на Студентския съвет при БСУ. Съгласно новия Правилник на СС груповите отговорници избират членовете на Студентския съвет и следва да се явят в зала 217 на посочения час за съответния Център.

  • Събрание на Груповите отговорници при ЦИТН:  на 12.01.2011г. (сряда) от 10:30 в зала 217
  • Събрание на Груповите отговорници при ЦИУН:  на 12.01.2011г. (сряда) от 12:00 в зала 217
  • Събрание на Груповите отговорници при ЦХН:  на 12 .01.2011г.(сряда) от 13:30 в зала 217
  • Събрание на Груповите отговорници при ЦЮН:  на 12.01.2011г. (сряда) от 15:00 в зала 217

 

За информация:  стая 209 (Студентски съвет) или   ss@bfu.bg.